Projecten
   
NIEL bibiliotheek NIEL bibiliotheek NIEL bibiliotheek NIEL bibiliotheek NIEL bibiliotheek

NIEL | Bibliotheek en gemeenschapsruimte

OPDRACHTGEVER
Gemeente Niel
Open Oproep 22 project 5 Vlaams Bouwmeester

LIGGING
Niel

ONTWERPJAAR
2011

ONTWERPTEAM
sculp[IT]architecten BVBA – supervisie, ontwerp, architectuur, interieur
Util Struktuurstudies – stabiliteit
Henk Pijpaert – technieken

BEELDMATERIAAL
sculp[IT]

OPEN OPROEP VLAAMS BOUWMEESTER

NIEL bibliotheek en gemeenschapsruimte

We zien het project als een plek waar het ontmoeten kan plaatsvinden, het ontmoeten tussen het gekende en het nieuwe, tussen bezoekers en passanten, tussen media en het stoffelijke, tussen historiek en toekomst. Een bibliotheek is vooreerst een openbare ruimte, uitnodigend en faciliterend voor iedereen. De huidige bibliotheek is in haar huidige fysieke verschijningsvorm letterlijk en figuurlijk geen openbare plaats. Vooreerst willen we in de openbare ruimte een ‘plek’ creëren, hiervoor  versmelten we de openbare ruimte van de ‘straat’ met de tuin van de bibliotheek. Het beeld van de oude bibliotheek blijft integraal bewaard, de achterbouw afgebroken en vervangen door een nieuwbouw. Van de hoofdbouw bewaren we de (opgefriste)verschijningsvorm, maar maken we er intern een gebouw van de toekomst van; passerels slingeren door één beleefbare boeken- en mediaruimte. In deze bestaande schil brengen we een nieuwe onafhankelijke draagstructuur van kolommen en vloerplaten. We verzoenen hierbij het oude cultureel historische beeld van de bibliotheek samen met een dynamische, transparante, aangepaste binnenruimte. In een nieuwbouw achteraan worden alle andere functies bij elkaar gebracht. Op het gelijkvloers van deze nieuwbouw – en dus goed toegankelijk, zichtbaar en in directe relatie met de bibtuin – organiseren we de semi-publieke en bijhorende  dienstfuncties. Op de verdieping van de nieuwbouw plaatsen we de personeelsruimtes.  Als beeld willen we de voorbouw laten spreken; we kiezen ervoor om de nieuwbouw achteraan eerder sober en functioneel op te vatten. De gebruikte materialen en kleurstelling zijn een hedendaagse interpretatie van de materialiteit van de oude gevel van de voorbouw.

Multifunctionaliteit is een essentiële eigenschap van een kwalitatieve ontwikkeling. Ons voorstel biedt dan ook een antwoord op de onmiddellijke noden in de realisatie van (sociale) woningen, maar integreert functiemix in de toekomst. Dat kan op twee wijzen: klassiek, namelijk een deel niet bebouwen. Dit kan bij ons ook, maar wij bieden een alternatief, nl. de fasering in snede (en niet in plan). Met als grote voordeel dat de open ruimte onmiddellijk afgelijnd (door het feit dat de structuur al deel uitmaakt van fase I) is en er een grotere zekerheid bekomen wordt inzake de werkelijke visierealisatie.

Concreet zijn een aantal gebouwtypes (modules) uitermate geschikt voor niet-wonen funties (maar zijn nu ingevuld als woning). Deze kunnen makkelijk geschakeld worden tot functionele grotere eenheden en indien gewenst een dubbelhoog gelijkvloers. We tonen aan dat de integratie van de multifunctionaliteit (en dus fase II) concreet realiseerbaar is met inbegrip van andere woontendensen of overschakeling naar privaat woningenaanbod.

Duurzaamheid in deze ontwikkelingsvisie is primordiaal en gaat ons inziens in eerste instantie over de realisatie van een kwalitatieve leefomgeving dat een comfortabel antwoord biedt op de huidige noden en hiermee niet de gemeenschap, noch nu noch in de toekomst belast. 80% van de beschikbaren oppervlakte laten we onbebouwd. Een waardevol cultuurlandschap wordt versterkt en dit binnen een gebouwontwikkeling op het terrein. Uiteraard worden diverse duurzame technieken geïntegreerd, echter fundamenteel is het NIET bouwen.

Gerelateerde Projecten

Pakhuis 't Glorie °1875

ORIE | Verbouwing Pakhuis ’t Glorie

Pakhuis ’t Glorie °1875 krijgt nieuw leven met herwaardering van de historische elementen en renovatie van de voorgevel. De nieuwe thuisbasis van sculp[IT] architecten

TEEK nieuwbouw apotheek Berendrecht

TEEK | Nieuwbouw apotheek

Windowshopping gemaximaliseerd in een strak volume met conformistisch materiaalgebruik

Return