Projecten
   
PEKS Visie en masterplan woonuitbreidingsgebied PEKS Visie en masterplan woonuitbreidingsgebied PEKS Visie en masterplan woonuitbreidingsgebied PEKS Visie en masterplan woonuitbreidingsgebied PEKS Visie en masterplan woonuitbreidingsgebied PEKS Visie en masterplan woonuitbreidingsgebied PEKS Visie en masterplan woonuitbreidingsgebied PEKS Visie en masterplan woonuitbreidingsgebied PEKS Visie en masterplan woonuitbreidingsgebied

PEKS | Visie en masterplan woonuitbreidingsgebied

OPDRACHTGEVER
Gemeente Stabroek en SHM De Ideale Woning
Open Oproep 2410 project 10 Vlaams Bouwmeester

LIGGING
Pekgat Stabroek

ONTWERPJAAR
2013

ONTWERPTEAM
sculp[IT]architecten BVBA – architectuur & interieur
Antea Group Belgium – gespecialiseerde studies, procesregie en participatie

FOTOGRAFIE
sculp[IT]architecten BVBA

OPEN OPROEP 2410 project 10

 

Ontwikkelingsvisie voor de ontwikkeling van een woonuitbreidingsbied van 13 ha in het polderlandschap van Stabroek , volgens de procedure van de Open Oproep, Vlaams Bouwmeester.

Moet er nog gebouwd worden? En moet dat dan op dit terrein zijn? Is het noodzakelijk om nog een gebied aan te snijden? Deze vraag past natuurlijk niet binnen deze studieopdracht, al is ze actueel en misschien ook hier van toepassing. Het is spijtig dat er een open-ruimte gebied (een poldergebied van deze schaal) wordt aangesneden. We moeten de voorkeur geven aan het niet bouwen. Renoveren, herbestemmen, inbreiden en verdichten, prioritair in de (stads)kernen, zijn het meest wenselijk. De schaarse open ruimte dient in Vlaanderen beschermd te worden. Wij zien als ontwerpers een massa mogelijkheden om binnen de bestaande aangelegde structuren nieuw woonpotentieel te creëren. Dit onderzoek zou op de globale planning van ruimtelijke ordening in Vlaanderen gezet moeten worden.

Ons uitgangpunt is eenvoudig gesteld; we willen eigenlijk ‘niets’ doen en met niets bedoelen we uiteraard niet ‘niets’. Maar, dat we dit Polderlandschap willen bewaren of beter herdefiniëren op dit terrein.
Met voor ons volgende bijkomende randvoorwaarden; hoge woningendichtheden , betekenis en gebruiksmogelijkheden bieden voor de ruimere omgeving, de publieke ruimte prioritair is, er iets van open ruimte ‘teruggegeven’ wordt aan de gemeenschap en prioritair dat de ervaring van de open ruimte, zeker in dit gebied , bestendigd blijft. Onze visie vertrekt dus van het landschap en zet in op collectiviteit.

Hoe doen we dat nu? Het herdefiniëren van het Polderlandschap?
Heel eenvoudig gesteld is het Polderlandschap een soort van lappendeken, met name de agrarische kavel, gescheiden door water. Het is een soort van patroon. Nu, nog is dit patroon herkenbaar in de bouwblok- en wegenstructuur, helaas staat de ‘Polderervaring’ onder druk…vergezichten, ervaring van weidsheid, versnipperen langzaam.
Wij gaan van dit open gebied terug een Polder/patroon/ervaring maken. Een soort van lappendeken, begrensd door het water, dat zowel bebouwing als open ruimte structureert.
Het resultaat is opnieuw een patroon, het lappendeken, maar met een grotere verhouding en belang van de open ruimte, de ervaring van de weidsheid.
Onze visie zet dus het collectieve landschap centraal, op maat van voetgangers en fietsen en dit met een verblijfs- of zelfs recreatief karakter.
Alle bebouwing is gericht en betrokken op dit landschap zodat er een relatie en een verbindende sociale ruimte ontstaat.

De bebouwing hebben we l opgevat als modulaire bouwstenen waarbij de optimale configuratie verder bestudeerd dient te worden. Multifunctionaliteit is een essentiële eigenschap van een kwalitatieve ontwikkeling. Ons voorstel biedt dan ook een antwoord op de onmiddellijke noden in de realisatie van (sociale) woningen, maar integreert functiemix in de toekomst. Dat kan op twee wijzen: klassiek, namelijk een deel niet bebouwen. Dit kan bij ons ook, maar wij bieden een alternatief, nl. de fasering in snede (en niet in plan). Met als grote voordeel dat de open ruimte onmiddellijk afgelijnd (door het feit dat de structuur al deel uitmaakt van fase I) is en er een grotere zekerheid bekomen wordt inzake de werkelijke visierealisatie.

Concreet zijn een aantal gebouwtypes (modules) uitermate geschikt voor niet-wonen funties (maar zijn nu ingevuld als woning). Deze kunnen makkelijk geschakeld worden tot functionele grotere eenheden en indien gewenst een dubbelhoog gelijkvloers. We tonen aan dat de integratie van de multifunctionaliteit (en dus fase II) concreet realiseerbaar is met inbegrip van andere woontendensen of overschakeling naar privaat woningenaanbod.

Duurzaamheid in deze ontwikkelingsvisie is primordiaal en gaat ons inziens in eerste instantie over de realisatie van een kwalitatieve leefomgeving dat een comfortabel antwoord biedt op de huidige noden en hiermee niet de gemeenschap, noch nu noch in de toekomst belast. 80% van de beschikbaren oppervlakte laten we onbebouwd. Een waardevol cultuurlandschap wordt versterkt en dit binnen een gebouwontwikkeling op het terrein. Uiteraard worden diverse duurzame technieken geïntegreerd, echter fundamenteel is het NIET bouwen.

Tags: Nieuwbouw

Gerelateerde Projecten

Mona inrichting loft in oude chocoladefabriek

MONA | Verbouwing oude chocoladefabriek tot 7 loften

Verbouwing van een oude Chocoladefabriek tot 7 unieke loften met een knap oud-nieuw contrast

Vise appartementen Park Spoor Noord

VISE | Verbouwing appartementen aan Park Spoor Noord

Een hedendaagse maar tijdloze aanpak.

Return