top of page

HORN

Antwerpen

2020

Privéwoning 

Erfgoed

Het project plant zich origineel in, in het ontwerp Park den Brandt, ontworpen door Jos Ritzen. Bij een eerste impressie van de Villa Deckers was er reeds vermoeden dat er een pareltje onder de witte verf zat, maar was er nog geen enkel vermoeden van hoe indrukwekkend het oorspronkelijke ontwerp er had uitgezien.

Vermits het oorspronkelijke ontwerp een pareltje van vroeg-modernistische architectuur is, besloten we het huis aan de buitenkant volledig terug te brengen naar de originele staat, weliswaar rekening houdend met hedendaagse normen en comfort. Om de restauratie zo nauwkeurig en correct mogelijk te laten verlopen, zijn er in de praktijk voorafgaand een aantal proefrestauraties uitgevoerd om de best beschikbare technieken te vinden en om de uiterlijke kenmerken van het gebouw, zoals de hardhouten kozijnramen en gevelelementen, zo goed mogelijk te herstellen of te herfabriceren.


Van het interieur was zo goed als niets overeind gebleven, wat een volledige transformatie noodzakelijk maakte. Op basis van maar één foto van de traphal is getracht het volledige interieur opnieuw in relatie te brengen met de initiële totaalconceptie van de woning. Het ‘klassieke’ idee
van kamers in enfilade werd doorgetrokken, waardoor de woning opnieuw zijn nodige allure, theatraliteit en daglichttoetreding verkreeg. Het interieur is conceptueel in de tijdsgeest behouden, waar strakke detaillering en het betere inlegwerk zijn op elkaar afgestemd.

Volgend project
bottom of page