top of page

MALT

Mechelen

2024

Professioneel

Erfgoed

Het gehele project is gelegen aan het station van Mechelen, waar de industriële sites van Inofer en Trap worden herontwikkeld tot een energieke mix van eigentijds wonen, werken en ontspannen. Het is een schoolvoorbeeld van herbestemming van leegstaande en ondergewaardeerde sites, die een totaaloplossing vragen voor tal van uitdagingen o.a. op het vlak van mobiliteit, ontsluiting, milieu, erfgoed en circulair bouwen.


Het projectgebied bezit een aantal historisch markante en waardevolle gebouwen. Enerzijds het 19de eeuwse mouterijgebouw ‘Socaré’, anderzijds de vroegere stookplaats, showroom en fabriekshal van de oude meubelfabriek Van Craen ter hoogte van de Postzegellaan. Sculp[IT] architecten werkte een overkoepelend masterplan uit, dat dienst deed als doordachte basis en stond in voor de verkavelingsplannen en de verdere uitwerking van de gehele site. 

Volgend project
bottom of page